Het nut van een energielabel rapport

In een energielabel rapport worden verschillende onderdelen belicht. Een energielabel kopen geeft verschillende inzichten aan de hand van het bijgeleverd rapport. Allereerst komt de classificatie aan de orde. Deze classificatie geeft aan hoe zuinig het pand is.  Is het groen/milieuvriendelijk dan gaat het richting A+++. Is het minder milieuvriendelijk dan is zo een energielabel meer richting G.

Wat staat er in een energielabel rapport

Er wordt een waarde gegeven aan isolatie van de gevels, gevelpanelen, de daken de vloeren en ramen en ook de buitendeuren.  Vervolgens wordt gekeken naar de installaties die aanwezig zijn zoals zonneboiler, koeling en zonnepanelen. Daarbij wordt aangegeven als er verbetering nodig is op het aanwezige hoofdsysteem. Er wordt aandacht besteed aan de verwarming, de aanwezige behoefte aan warmte en het risico op hoge binnentemperaturen in de zomer.   Er worden details van zo een woning in zo een energielabel opgenomen. De locatie, dus het adres en het type woning, het bouwjaar en de oppervlakte worden vermeld. Een ouder huis zal minder goed scoren, omdat bouwtechnisch nog niet de juiste maatregelen kunnen worden genomen gelet op de leeftijd van zo een pand. Het is daarom belangrijk dat alle details van het pand worden genoteerd, zodat de koper weet wat hem te wachten staat als hij besluit zo een pand toch aan te schaffen.

De risico’s

Ook worden de risico’s op de verschillende onderdelen uitgewerkt en er wordt een waarde vastgesteld op het moment van opname en ook wordt aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden om de risico’ in te dekken.  Ook worden diverse te nemen maatregelen in de toelichting verwerkt.

Een belangrijk aspect bij een energielabel is de ventilatie. Deze is namelijk van belang voor de hoeveelheid frisse lucht in een pand en heeft invloed op de gezondheid van de bewoners. In zo een energielabel wordt aangegeven welk ventilatiesysteem is aangetroffen, hoe zuinig het is en welke additionele installaties er aanwezig zijn.

Kortom een energielabel aanvragen geeft meer inzichten dan alleen maar de classificatie. Het biedt ook handvaten om verbeteringen aan te brengen en dit is voor eigenaren die plannen hebben om in de toekomst te verkopen en goede houvast om de waarde van het pand te verhogen.